Termeni și condiții

Aveți dreptul de a accesa și utiliza website-ul sub rezerva acceptării de către dumneavoastră a acestor Termeni și Condițîi.

Accesul pe website-ul www.mihaelamaierean.com (denumit în continuare website-ul) în vederea efectuării unei comenzi sau în vederea înscrierii la evenimente și la sesiuni individuale și/sau de grup este permisă oricărei persoane fizice sau juridice (denumită în continuare client), care respectă Termenii și Condițiile următoare.

Pentru a putea finaliza cu success procedura de cumpărare, de înscriere la evenimente și la sesiuni individuale și/sau de grup, Clientul își asumă obligația de a furniza informațiile care îi sunt solicitate și de a completa toate câmpurile în mod adecvat, complet, corect și real, așa cum acestea apar specificate în documentul de identitate personal.

Acest website este deținut și administrat de către Authentic Self S.R.L., o societate cu sediul social în Suceava, jud. Suceava, Strada Stațiunii, Nr. 10, Bl. G5, Sc. B, Ap. 17, cu număr de ordine la Registrul Comerțului J33/1640/2021 și cod unic de înregistrare 44816630, care vă oferă dreptul e a utiliza și accesa website-ul sub rezerva acceptării de către dumneavoastră a acestor Termeni și Condițîi. Accesând și utilizând website-ul va oferiți automat și neechivoc acordul pentru respectarea Termenilor și Condițiilor de pe website.

Authentic Self S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica Termenii și Condițiile oricând, fără o notificare prealabilă, postând varianta actualizată pe website, iar Clientul are obligația de a citi Termenii și Condițiile ori de câte ori accesează website-ul.

Clientul  și/sau utilizatorul are obligația de a respecta întocmai Termenii și Condițiile prezente pe website și nu poate pretinde și nu se poate apară cu necunoașterea Termenilor și Condițiilor de pe site, valabili la data accesării, utilizării și/sau în cazul înscrierii la un eveniment sau o sesiunea individuală și/sau de grup.

Utilizarea discontinuă și neîntreruptă a website-ului nu poate fi garantată. Este posibil să intervină erori, defecte, viruși sau alte comportamente dăunătoare pe site sau pe servere care să îl facă indisponibil pentru o perioadă nedefinită de timp. Vom face tot ceea ce este rezonabil pentru a limita și pentru a înlătura astfel de evenimente. Clientul/utilizatorul nu are dreptul de a interveni în operarea website-ului nostru și nici să ia vreo măsură de intervenție asupra echipamentului nostru electronic.

În cazul în care constatăm nerespectarea acestor Termeni și Condiții prezente pe website, ne rezervăm dreptul de a înceta sau restricționa accesul oricărei persoane la website în orice moment fără a anunța în prealabil și fără răspundere.

General

Prin folosirea website-ului și a conținutului acestuia, clientul/utilizatorul este responsabil pentru consecințele care decurg. De asemenea, clientul/utilizatorul răspunde pentru orice daună intelectuală, materială, electronică sau de orice altă natură produsă website-ului.

Acest website și conținutul acestuia se adresează persoanelor fizice care au împlinit vârstă de cel puțin 18 ani sau persoanelor juridice care nu au fost suspendate sau înlăturate de către administrator (Authentic Self S.R.L.), indiferent de motivul suspendării și/sau înlăturării.

Conținut

Întregul conținut al website-ului www.mihaelamaierean.com prezentat pe website este proprietatea exclusivă a administratorului (Authentic Self S.R.L.) acestuia, fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare) și sunt protejate prin Legea drepturilor de autor și prin alte legi privind dreptul de proprietate intelectuală.

Sunt ilegale încercările de a le prelua, indiferent de mijloace, iar dacă acest lucru se va întâmpla și se va sesiza, vor fi referite justiției.

Clientului/Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de administrator.

Clientul/Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza conținutul de pe acest website numai cu acordul scris prealabil al administratorului (Authentic Self S.R.L.) și numai în scopuri personale, non comerciale.

Administratorul nu este responsabil pentru modalitatea în care utilizatorii și/sau clienții sau terțe părți, indiferent de natura lor, utilizează conținutul fără înștiințarea și acordul prealabil al administratorului.

 În cazul în care administratorul Authentic Self S.R.L. oferă clientului/utilizatorului sau altui terț interesat dreptul de a utiliza sub formă descrisă într-un acord de utilizare, un anumit conținut, la care aceștia au sau pot obține acces, dreptul de utilizare vizează doar respectivul conținut pe perioada definită în acord și în limitele acordului.

Existența unui acord de orice natură nu reprezintă un angajament contractual din partea administratorului. Administratorul Authentic Self S.R.L. are dreptul de a modifica, actualiza sau completa în orice mod și în orice moment website-ul sau oricare dintre secțiunile acestuia în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

Toate programele software utilizare pe acest website sunt protejate de legile privind dreptul de autor, inclusive conținutul și elaborarea acestuia.

Tot conținutul de pe acest website are caracter de sugestie și prezentare și poate fi modificat oricând de către administratorul Authentic Self S.R.L..

Drepturile de proprietate intelectuală

Conținutul, descrierile și/sau articolele postate sunt scrise de membrii echipei și de colaboratori sau sunt preluate de la parteneri. Răspunderea pentru conținutul materialelor revine autorilor iar copierea sau publicarea materialelor se poate face numai cu acordul lor.

În cazul în care administratorul Authentic Self S.R.L. oferă clientului/utilizatorului sau altui terț interesat dreptul de a utiliza sub formă descrisă într-un acord de utilizare, un anumit conținut, la care aceștia au sau pot obține acces, dreptul de utilizare vizează doar respectivul conținut pe perioade definite în acord și în limitele acordului. Acordul este valabil doar pentru persoanele cărora li s-a permis utilizarea conținutului.

Pe parcursul evenimentelor și sesiunilor de grup se pot realiza înregistrări foto și/sau video. Prin participarea la evenimente și sesiuni de grup clientul își exprimă acordul ca materialele rezultate să fie utilizate de către administrator Authentic Self S.R.L. și organizator în scopuri comerciale și de publicitate.

Politica de vânzare online

Oricare persoană fizică care a împlinit cel puțîn 18 ani sau persoanele juridice au accesul în vederea înregistrării la evenimente și sesiuni individuale și/sau de grup.

În cazul în care acțiunile unei persoane fizice sau juridice ar putea prejudicia sau au prejudiat deja administratorul Authentic Self S.R.L., acesta își rezervă dreptul de a restrictiona dreptul de înregistrare la evenimente și sesiuni individuale și/sau de grup. De asemenea, în cazul în care evenimentul organizat a atins numărul maxim de participanți, înregistrarea poate fi restricționată.

Toate tarifele de pe acest site sunt exprimate în Lei/Ron și/sau în Euro.

Pentru a vă înregistra la evenimente și sesiunille individuale și/sau de grup prezentate pe website este necesar să completați formularul de înregistrare și adăugarea numărului de bilete dorite în coșul de cumpărături. Înregistrarea se finalizează în momentul efectuării plății prin una dintre modalitățile indicate pe website. Înscrierea în lipsa finalizării procesului de completare a formularului, nu atrage după sine rezervarea și înregistrarea la evenimente și sesiuni individuale și/sau de grup.

Persoană fizică sau persoană juridică care realizează înregistrarea, este de acord și a înțeles că datele furnizate prin transmiterea formularului de înregistrare, sunt corecte, adevărate și complete la dată înregistrării.

Administratorul Authentic Self S.R.L. poate anula o înregistrare în urmă unei notificări fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

• Neacceptarea de către banca emitentă a cardului, a tranzacției, în cazul plății online;

• Invalidarea tranzacției de către procesatorul de plăti agreat, în cazul plății online;

• Datele furnizate sunt incomplete și/sau incorecte;

• Evenimentul a atins numărul maxim de participanți și nu mai sunt locuri disponibile.

Clientul poate anula participarea la un eveniment doar prin notificare scrisă, trimisă la adresa de email healing.mihaelamaierean@gmail.com. Fiecare eveniment în parte are propria politică de rambursare a plății. Va rugăm să efectuați plata doar dacă sunteți siguri că puteți fi prezent/ă la eveniment.

Modalitatea de plată

Pe acest website sunt disponibile următoarele modalități de plata pentru evenimente și sesiuni individuale și/sau de grup sau pentru oricare alt serviciu prestat de Authentic Self S.R.L.:

• Plata cu cardul, online, direct pe website-ul www.mihaelamaierean.com, prin intermediul procesatorului de plăti agreat.

Facturare și plata

Taxa de participare include participarea la toate sesiunile evenimentului incluse în pachetul de participare achiziționat.

Plata se va efectua de către dumneavoastră înainte de eveniment, respectând termenele de plată pentru fiecare eveniment, așa cum sunt specificate în descrierea acestuia. În baza confirmării plății va fi emisă factură fiscală finală care va fi transmisă pe email.

Pentru plata cu cardul, online, factura fiscală finală este emisă și transmisă automat pe email, la câteva secunde după procesarea cu success a plății. Locul este rezervat automat doar după efectuarea și confirmarea plății. Biletul este nominal, netransferabil și are un număr unic de identificare. Pe baza acestor informații are accesul la eveniment doar persoana pe numele căreia a fost emis.

Fraudă

Acest website și administratorul nu solicită utilizatorului/clientului prin niciun mijloc de comunicare informații referitoare la date cu caracter personal considerate sensibile sau alte date confidențiale, conturi/carduri bancare sau parole personale.

Utilizatorul/Clientul își asumă întreagă responsabilitate pentru divulgarea acestor date cu caracter personal și sensibil sau a datelor confidențiale oricărui terț.

Administratorul Authentic Self S.R.L. este lipsit de orice fel de responsabilitate, în situația în care utilizatorul/clientul este prejudiciat sub orice formă de către un terț care pretinde că este reprezentat direct sau că reprezintă interesele www.mihaelamaierean.com / Authentic Self S.R.L..

Utilizatorul/clientul va informa administratorul Authentic Self S.R.L. asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact existente în cadrul Politicii de Confidențialitate sau a datelor de contact existente pe site.

Administratorul Authentic Self S.R.L. nu promovează spam-ul. Orice utilizator/client care a furnizat adresa să de email pe site poate opta pentru retragerea acesteia prin transmiterea unei solicitări scrise folosind datele de contact existente în cadrul Politicii de Confidențialitate sau a datelor de contact existente pe site.

Limitare de responsabilitate

Administratorul Authentic Self S.R.L. nu este responsabil în niciun fel în față niciunui utilizator/client pentru modul în care acesta utilizează website-ul sau conținutul acestuia, altfel decât în limita articolelor ce constituie Termenii di Condițiile.

Dacă dumneavoastră considerați că un conținut disponibil pe website și distribuit de către administrator Authentic Self S.R.L. violează drepturile de autor sau oricare alte drepturi, acesta poate să contacteze pentru mai multe detalii administratorul Authentic Self S.R.L. folosind datele de contact disponibile pe website, astfel încât acesta din urmă să poată lua o decizie în conștiința de cauză.

Administratorul Authentic Self S.R.L. nu garantează clientului/utilizatorului accesul la website și nu îi oferă dreptul de a descarcă sau de a modifica parțial și/sau integral conținutul. Este interzisă reproducerea, copierea, exploatarea integrală sau parțială a conținutului acestui website. Este interzisă transferarea vreunui terț a oricărui conținut asupra căruia dumneavoastră ați obținut acces, în baza unui acord de utilizare scris, fără acordul prealabil al administratorului Authentic Self S.R.L..

Administratorul nu este răspunzător de calitatea, conținutul sau natura altor website-uri la care s-a ajuns prin legături din secțiunile website-ului www.mihaelamaierean.com. Răspunderea pentru acele website-uri revine integral proprietarilor acestora.

Administratorul Authentic Self S.R.L. este lipsit de orice vină în cazul în care utilizatorii website-ului și a conținutului transmis de către utilizator/client, prin orice modalitate electronică, atunci când această utilizare a website-ului și/sau a conținutului poate sau produce daune de orice natură utilizatorului/clientului sau oricărui terț implicat în transferul de conținut.

Administratorul Authentic Self S.R.L. nu garantează în niciun fel că website-ul este potrivit pentru dumneavoastră, că serviciile de orice natură vor fi neîntrerupte, sigure sau fără erori de orice natură, inclusiv erori de sistem care nu sunt produse de administrator și nu pot fi controlate de către acesta.

Toate materialele de promovare și publicitate ale noastre și ale partenerilor, afișate pe website-ul nostru sau pe rețelele de socializare de orice natură, au caracter exclusiv de promovare a evenimentelor organizate și a serviciilor prestate de către Authentic Self S.R.L. sau a evenimentelor și a serviciilor partenerilor.

Litigii

Utilizatorul/Clientul acceptă și înțelege că este de acord cu prevederile documentului Termeni și Condiții în momentul în care folosește/vizitează/vizualizează orice conținut publicat pe website.

În caz de dispută între administrator și utilizator/client în ceea ce privește secțiunea Termeni și Condiții sau oricare alt conținut distribuit și/sau publicat pe website se va rezolva pe cale amiabilă. Dacă nu va fi posibil ca disputa să fie mediată de către un mediator autorizat agreat de ambele părți, litigiul va fi referit instanțelor competențe din Suceava, în conformitate cu legile române în vigoare.

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

Acest document a fost redactat și va fi interpretat în conformitate cu legislația română.

Dispoziții finale

Administratorul își rezervă dreptul de a modifica oricând aceste prevederi precum și conținutul și structura website-ului fără să ofere preaviz sau vreo notificare prealabilă utilizatorului/clientului.

În limita prevedilor Termeni și Condiții, administratorul Authentic Self S.R.L. nu va putea fi făcut responsabil pentru eventualele erori apărute pe website din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări care nu sunt făcute de către administratorul website-ului. Administratorul are dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină site-ului, cu respectarea legislației în vigoare.